logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

eng tr
elfjet
Tersine Mühendislik - ÜrünTasarımı

Yeni bir ürünün stilinin tasarımında genellikle ilk olarak manuel modeller oluşturma ihtiyacı doğar. Tasarımcıların taslak çizimlerinden yola çıkarak fiziksel maket modeller oluşturulur. Bu modeller uzman tasarımcılar tarafından ürünün estetik hedefleri ve fonksiyonel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak son haline geliştirilir.

Oluşturulan maket modelin endüstriyelleşmesi için bir sonraki aşama, elde edilen nihai maket geometrisinin dijital ortamda katı modelinin oluşturulmasıdır. Geleneksel olarak bu iş birçok farklı metotlar ile yapılabilir. En yaygın yöntem, işin yavaşlığı, zorluğu ve yüksek hataya açık olmasına rağmen, maket model üzerinden mastarlar ve çeşitli cihazlar ile ölçüm bilgileri toplamaktır. Son zamanlarda laboratuar ortamlarında CMM cihazları ile noktasal temaslar ile ölçüm bilgisi toplanarak maket modeller dijital ortama atılmaya çalışılmaktadır. Maalesef bu yönteminde çeşitli dezavantajları vardır. Her ölçümde ilgili yüzeye temas gerekliliği, sürecin yavaşlığı, çok az bilgi toplanabilmesi ve yumuşak deforme olabilen yüzeylerden sağlıklı ölçüm bilgisinin alınamaması sebebi ile bu yöntemde ihtiyaçlara tam cevap verememektedir.

Bütün bu problemlere çözüm olarak, tasarımcıların fiziksel olarak oluşturdukları maket modellerin en hızlı ve hassas şekilde dijital ortama atılması optik tarama cihazları ile ve tersine mühendislik teknolojisini kullanarak dijital bilgilerden katı modellerin (CAD) oluşturulması sağlanmaktadır

Optik tarama sistemlerinin sağladıkları :
  • Maket modelin tamamı üzerinden çok yüksek boyutta ölçüm bilgisi alınabilir.
  • Bütün ölçüm bilgileri parçaya temasa gerek olmadan toplanabilir.
  • Sonuçlar bir renk skalası üzerinde derecelendirilerek mühendislerin değerlendirmesi görsel olarak kolaylaştırılır
  • Toplanan dijital data, tersine mühendislik teknolojisi ve yazılımları ile katı model (CAD) oluşturulur.