logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

eng tr
elfjet
Boyutsal Kalite Kontrol - Raporlama

Tasarım ve üretim süreci boyunca sık sık boyutsal kontrol yapma ihtiyacı duyulmaktadır. Kontrol ekipmanları hassaslığın yanında üretimin farklı safhalarındaki yarım mamullerin veya tedarik edilen parçaların ölçümlerini her türlü şart altında hızlı ve güvenilir olarak ölçebilmek ve mümkün olduğu kadar fazla bilgi toplayabilmek zorundadır.

Son yıllarda boyutsal kontroller laboratuar ortamlarında koordinat ölçüm cihazları ile yapılmıştır (CMM). Bununla beraber bu teknolojinin bazı dezavantajları vardır. Ölçüm yapılacak parçayı tabla üzerinde uygun olarak pozisyonlamak için çeşitli aparat ihtiyacı, Ölçüm bilgisi toplayabilmek için parçaya temas ihtiyacı (yumuşak ve deforme olabilecek malzemelerde uygun değil), ölçüm hızının yavaşlığı, toplanan bilginin azlığı, ölçüm yapılacak yüzeylerin erişilebilir olmasının gerekliliği, ölçüm cihazının her yere taşınamaz olması ve sadece laboratuar ortamlarında çalışabilmesi bu dezavantajların başlıcalarıdır.

3 boyutlu tarama cihazları ile yapılan boyutsal kalite kontrol işlemi yukarıda sayılan bütün dezavantajları bertaraf etmektedir. Günümüzde birçok firma boyutsal ölçüm ve kontrol problemlerine çözüm olarak bu teknolojiyi kullanmaktadır.

Optik tarama sistemleri ile boyutsal ölçümün sağladıkları:
  • Parçanın tamamı üzerinden çok yüksek boyutta ölçüm bilgisi alınabilir.
  • Bütün ölçüm bilgileri parçaya temasa gerek olmadan toplanabilir.
  • Sonuçlar bir renk skalası üzerinde derecelendirilerek mühendislerin değerlendirmesi görsel olarak kolaylaştırılır.
  • Ölçüm sonuçları parçanın CAD modeli ile çeşitli yöntemler ile çakıştırılarak analiz yapılabilir (best-fit, RPS, vs) üretim hattında direkt, seri imalat süreci içinde istenen her safhada, her noktadan ölçüm yapılabilir.